Najskuplji automobil ikada je iz 1955. godine


21.05.2022 06:53


Redak primerak automobila marke „mercedes" prodat je za rekordnih 135 miliona evra - i to sa dobrim razlogom. Automobil je samo jedan od dva veoma retka originalna 300 SLR Uhlenhaut kupe iz Mercedes Benz Classic kolekcije i prodat je privatnom kolekcionaru.Suma koju je odvojio za vozilo iz 1955. godine, je 135 miliona evra.

Prihod od aukcije biće iskorišćen za osnivanje svetskog Mercedes Benz fonda koji će pružati obrazovne i istraživačke stipendije u oblasti nauke o životnoj sredini i dekarbonizacije.

Nazvan po svom tvorcu i glavnom inženjeru, Rudolfu Ulenhautu, kupe je bio „prekretnica" kao automobil sa izrazitim „vratima galebovog krila" koja su pomogla u oblikovanju marke Mercedes.

Aukcija je održana u saradnji sa kućom „Sotbi" u nemačkom Mercedes Benz muzeju, uz učešće odabranog broja kolekcionara i kupaca.

Privatni kupac se složio da će ostati dostupan za javno izlaganje ovog automobila „u posebnim prilikama", a njegov „blizanac" ostaje u vlasništvu kompanije i ostaće izložen u Štutgartu.

„Sa Mercedes Benz fondom želimo da ohrabrimo novu generaciju da sledi inovativne korake Rudolfa Ulenhauta i razvije nove tehnologije, posebno one koje podržavaju kritični cilj dekarbonizacije i očuvanja prirodnih resursa", rekao je Ola Kelenijus, izvršni direktor Mercedes Benz Group AG.

„Kao globalna kompanija i kao luksuzni brend snosimo veliki nivo odgovornosti prema društvu", dodala je Renata Jungo Brunger, član odbora Mercedes Benz Group AG.

Fond će, kako je rekla, pomoći u izgradnji „održivije budućnosti": „Uvereni smo da će pristup obrazovanju u ovim oblastima biti ključan u suočavanju sa velikim izazovima našeg vremena i doprineti većoj stabilnosti, prosperitetu i društvenoj koheziji".

 Izvor: RTS
Foto: Twitter