Vlada usvojila: Srpska emituje obveznice, kamata 6,1 odsto


08.06.2023 13:56


Vlada Republike Srpske danas je usvojila dvije odluke o emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2023. godinu i u okvirima Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. Saopšteno je iz Vlade RS dodajući da je riječ o planiranom zaduženju, u skladu sa ranije donesenim dokumentima i Budžetom za 2023. godinu.

"Prema usvojenoj Odluci o 59. emisiji obveznica Republike Srpske planirano je da se emituje 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje. Ova emisija obveznica je vezana za valutnu klauzulu evro. Glavnica se isplaćuje jednokratno po dospijeću (po isteku roka od sedam godina od dana registracije emisije), a kamata se isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije)", stoji u saopštenju.

"U usvojenoj Odluci i 60. emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom planirano je da se emituje 45.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od pet godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje.

Ova emisija se emituju u valutnoj klauzuli konvertibilna marka. Glavnica se isplaćuje godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije) na način da se od nominalnog iznosa isplaćuje 10% u 2024. godini, 10% u 2025. godini, 10% u 2026. godini, 10% u 2027. godini i 60% u 2028. godini. Kamata se isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije) i računa se na neotplaćeni dio glavnice", saopšteno je iz Vlade RS.

Namjena sredstava prikupljenih emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica jeste obezbjeđivanje sredstava, u skladu sa Budžetom Republike Srpske za 2023. godinu.

Prema posljednjim podacima, stanje ukupnog duga Republike Srpske, kada se poredi sa kretanjem BDP-a, iznosi 40,8% BDP-a, a javnog duga 34,4% BDP-a, na osnovu čega se može zaključiti da Republika Srpska nije prezadužena, tvrde iz Vlade RS.Izvor: BN
Foto: Vlada RS