EU bi mogla da zabrani izvoz starih automobila?


14.07.2023 08:27


Prođe li prijedlog koji je Evropska komisija predstavila u četvrtak, stari, dotrajali automobili ne bi se više mogli prodavati van EU i doprinositi nebezbjednosti na putevima i zagađenju okoline u trećim zemljama, a umjesto toga trebalo bi ih reciklirati. Ako predlog koji je Evropska komisija predstavila u četvrtak prođe, stari, dotrajali automobili više ne bi mogli da se prodaju van EU i utiču na bezbednost puteva i zagađenju životne sredine u trećim zemljama, već bi se morali reciklirati u okviru Unije.

"U narednim godinama na tržište će ulaziti sve više automobila sa nultom emisijom, što će povećati potražnju za vrednim primarnim materijalima. Današnji predlog će obezbediti reciklažu i ponovnu upotrebu što većeg broja ovih materijala, što će omogućiti novi život komponentama naših automobila i značajno smanjiti ekološki otisak drumskog saobraćaja", rekao je izvršni potpredsednik Komisije, Frans Timermans, odgovoran za Evropski zeleni plan.

Komisija je predložila uredbu koja bi zamenila postojeće direktive o dotrajalim vozilima i o ponovnoj upotrebi i reciklaži istih. Komisija tvrdi da bi novi propisi doveli do godišnjeg smanjenja emisije CO2 za 12,3 miliona tona do 2035. godine, bolje valorizacije 5,4 miliona tona materijala i povećane ponovne upotrebe ključnih sirovina, piše poslovni.hr.

"Implementacija uredbe će dovesti do dugoročnih ušteda energije u fazi proizvodnje, smanjenja zavisnosti od uvoznih sirovina i promocije održivih imodela poslovanja", navode iz Komisije.

Pored ekonomskih, ekoloških i društvenih koristi za EU, uredba bi doprinela većoj bezbednosti na putevima u trećim zemljama sprečavanjem izvoza automobila na kraju veka trajanja i smanjenjem zagađenja u zemljama koje uvoze takve automobile.

Svake godine više od šest miliona vozila dođe do kraja svog životnog veka u Evropi.

Automobilska industrija će postati najveći potrošač ključnih sirovina koje se koriste u permanentnim magnetima za e-motore u Evropi.

Stoga je jačanje otpornosti EU na poremećaje u lancu snabdevanja i smanjenje njene zavisnosti od uvoza ovih sirovina ključno za prelazak na vozila sa nultom emisijom.

Prema predloženoj novoj uredbi, proizvođači automobila će morati da daju jasna i detaljna uputstva za rastavljanje vozila i kako da zamene i uklone delove i komponente tokom upotrebe i na kraju životnog veka vozila.

Najmanje 25 odsto plastike u novim automobilima moraće da dođe iz procesa reciklaže, a od toga najmanje 25 odsto mora da bude reciklirano iz vozila na kraju radnog veka.

Obim ovih mera će se postepeno proširivati na druge kategorije vozila, kao što su motocikli, kamioni i autobusi, čime će se obezbediti sveobuhvatnija pokrivenost.

Savet EU i Evropski parlament sada treba da odluče o predlogu Komisije.

 Izvor: B92
Foto: Pixabay/Ilustracija