Šta donosi zakon o imunitetu RS: Ko će biti zaštićen?


02.12.2023 20:44


Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i članovi Vlade Republike Srpske nisu krivično ili građanski odgovorni i ne mogu biti pritvoreni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti.To je potpuno nova odredba u Nacrtu zakona o imunitetu RS koji će se naći na idućoj sjednici Narodne skupštine.

Do sada su članovi Vlade, presjednik i potpredsjednici RS imali imunitet samo od građanskog gonjenja.

-Pod postupcima izvršenim u okviru dužnosti podrazumijevaju se postupci koji proističu iz dužnosti koju lice obavlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili Vijeću naroda Republike Srpske i koju lice obavlja na funkciji predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske ili člana Vlade Republike Srpske – piše u Nacrtu.U bilo koje vrijemeOvi funkcioneri mogu se pozvati na imunitet u bilo koje vrijeme za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti, ali se pozivanje na imunitet ne može smatrati opštom preprekom za krivično gonjenje ili pokretanje parničnog postupka.

Dalje, ukoliko u toku krivičnog postupka koji se vodi protiv nabrojanih funkcionera, oni izjave da je postupak koji je osnova za pokretanje krivičiog postupka izvršen u okviru njihovih dužnosti, pitanje imuniteta se rješava odlukom suda pred kojim se vodi krivični postupak.

Protiv odluke tog suda može se podnijeti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske.

-Lica iz člana 3. ovog zakona, kao i drugi predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti i druga lica koja vrše javna ovlašćenja, te sudije i javni tužioci, a protiv kojih se pokrene krivični ili parnični postupak kao posljedica nepoštovanja odluka visokog predstavnika, imaju imunitet. Lica iz stava 1. ovog člana  protiv kojih je pokrenut krivični ili parnični postupak počevši od 1. avgusta 2021. godine kao posljedica nepoštovanja odluka visokog predstavnika, imaju imunitet – predviđeno je Nacrtom zakona.AlternativaKao alternativnu, predlagač Nenad Stevandić predlaže sljedeću formulaciju: 'Lica iz člana 3. ovog zakona, kao i drugi predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti i druga lica koja vrše javna ovlašćenja, te sudije i javni tužioci, a protiv kojih se pokrene krivični ili parnični postupak kao posljedica nepoštovanja odluka lica koje nije imenovano za visokog predstavnika  u skladu sa Aneksom H Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, imaju imunitet'.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestao bi da važi Zakon o imunitetu Republike Srpske ('Službeni glasnik Republike Srpske', broj 69/02).

Novi zakon predviđa zadržavanje stare odredbe koja kaže da poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegati u Vijeću naroda RS nisu krivično ili građanski odgovorni i ne mogu biti pritvoreni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti.ObrazloženjeU obrazloženju predloženog zakona kaže se da se on donosi zbog toga što su predsjednik i potpredsjednici RS i članovi Vlade nisu građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti, ali ostaje mogućnost uspostavljanja njihove krivične odgovornosti.

– Ovakvo rješenje ostavlja mogućnost vođenja krivičnih postupaka protiv najviših nosilaca izvršne vlasti i mogućnost da se na ovaj način utiče na nezavisnost i funkcionisanje izvršne vlasti od strane drugih vlasti i visokog predstavnika koji je 6. oktobra 2002. godine svojom Odlukom nametnuo Zakon o imunitetu Republike Srpske. Da bi se zaštitili najviši nosioci izvršne vlasti u RS ukazala se potreba da propiše da oni nisu krivično ili građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti i da se na ovaj način zaštite isto kao i nosioci zakonodavne i sudske vlasti u RS – kaže se u obrazloženju.

Osim toga, cilj je da imunitet imaju i drugi predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti i druga lica koja vrše javna ovlašćenja, te sudije i javni tužioci, a protiv kojih se pokrene krivični ili parnični postupak kao posljedica nepoštovanja odluka lica koje nije imenovano za visokog predstavnika u skladu sa Aneksom X Dejtonskog sporazuma.

Podsjećamo, opozicione stranke su osudile donošenje ovakvog zakona.

Protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora Službenog glasnika RS Miloša Lukića vodi se sudski proces pred Sudom BiH zbog 'nepoštovanja odluka visokog predstavnika'.
Izvor: Srpskainfo
Foto: Arhiva