Putnici iz BiH će morati da plate ulazak u Šengen


18.08.2022 08:04


Iz Delegacije Evropske unije u Sarajevu i Evropske komisije sa sjedištem u Briselu istakli su da će EU od maja naredne godine uvesti automatizovani elektronski sistem pod nazivom ETIAS, a koji će služiti za putovanja u Šengensku zonu za putnike kojima nije potrebna viza za ulazak u EU.ETIAS ne uvodi obaveze posjedovanja vize putnicima iz zemalja za koje je omogućen bezvizni režim putovanja u EU, uključujući i iz Bosne i Hercegovine.

Državljani trećih zemalja kojima nije nepohdna viza za putovanje u Šengensku zonu trebaće prije puta podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja jednostavnom procedurom korištenja veb stranice ili mobilne aplikacije ETIAS i za to će morati platiti naknadu u iznosu od 7 evra, a dobijeno odobrenje ETIAS važiće tri godine – navode iz Delegacije EU u Sarajevu.

 

Prijava na aplikaciju


Samo neke od pogodnosti ovog sistema su brže i efikasnije procedure kontrole na granicama, manje birokratije, manje kašnjenja i odgađanja za putnike, bolju bezbjednost, poboljšanu prevenciju ilegalnih migracija kao i efikasnije procedure upravljanja granicama.

Prijava na aplikaciju ne bi trebalo da traje duže od 10 minuta i ne bi trebalo da zahtijeva nikakvu dokumentaciju osim putne isprave (pasoš ili drugi ekvivalentan dokument). U slučaju nemogućnosti prijave zbog godina, nivoa pismenosti, pristupa i kompetencije informacionih tehnologija i slično, prijavu može podnijeti treća osoba. Automatski proces procjene će započeti nakon što se potvrdi naplata naknade.

Iz Evropske komisije navode da će broj automatski odobrenih podnosioca biti iznad 95 odsto, a odobrenje će dobiti u roku od nekoliko minuta nakon uplate.


Učitavanje podataka


– Ako dođe do neodobrenja u bilo kojoj od pretraživanih baza podataka ili neodlučnog ishoda automatiziranog procesa, jedinica u Agenciji evropske granične i obalske straže ili relevantna institucija će obaviti ručni pregled zahtjeva za ulazak – rekli su Feni iz Evropske komisije.

Po dolasku na granični prijelaz u Šengensku zonu, graničar će elektronskim putem učitati podatke o putnim dokumentima. Ako ne postoji važeća putna dozvola ETIAS, graničari će odbiti ulazak i evidentirati putnika i odbijanje ulaska u „Entry Exit System“.Izvor: Fena
Foto: Fena