Najzagađenija zima čeka BiH


04.11.2022 10:04


Globalne prilike u energetskom sektoru odrazile su se i na Bosnu i Hercegovinu. Masovnija upotreba uglja kao energenta za zagrijavanje, negativno će uticati na kvalitet vazduha u BiH, koji je i u ranijim godinama bio narušen, posebno u zimskim mjesecima.S dolaskom jeseni i aktiviranjem individualnih ložišta ponovo se susrećemo sa problemom zagađenja vazduha. Tokom vikenda umjereno zagađen vazduha je bio prisutan u najvećem dijelu Bosne i Hercegovine, a u prostoru sarajevsko-zeničke kotline i tuzlanskog bazena, on je nerijetko bio i nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Narušavanju kvaliteta vazduha uglavnom doprinose povišene koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5. Koncentracije sumpordioksida samo lokalno i povremeno su dosezale visoke vrijednosti.

Loš kvalitet zraka posebno se osjeti u Tuzli, a tome pored privatnih kotlovnica i prevelikog broja automobila na saobraćajnicama svakako utječe i Termoelektrana koja nema sistem odsumporavanja, piše Klix.Izvor: BN
Foto: BN