'Šume RS' će tražiti povećanje cijena


10.11.2022 12:36


Javno preduzeće 'Šume RS' insistiraće kod Vlade Srpske na donošenju novog cjenovnika i povećanja šumskih sortimenata. Za ovaj zahtjev, kako kažu, imaju argument, a to je da su cijene finalnih proizvoda u ovoj godini povećane uprkos tome što “Šume RS” nisu mijenjale cjenovnik od decembra 2021. godine.

– U ovoj godini nije dolazilo do povećanja cijena jer nismo dobili saglasnost od Vlade RS za to kako ne bi došlo do enormnog povećanja cijena finalnih proizvoda na domaćem tržištu.

Međutim, i pored toga domaći drvoprerađivači nisu smanjili cijene svojih proizvoda, te ćemo sada insistirati na donošenju novog cjenovnika i povećanja cijena šumskih sortimenata, jer smatramo da upravo visoke cijene finalnih proizvoda dozvoljavaju povećanje cijene sortimenata.

Samim tim će doći i do povećanja prihoda „Šuma RS“ i lokalnih zajednica, te prihoda po osnovu izdvajanja za poreze i doprinose, plate zaposlenih i drugo – obrazlažu u „Šumama RS“.

Prosječna postignuta prodajna cijena za sve šumske sortimente na nivou „Šuma RS“, izuzev maloprodaje, iznosila je 116,75 KM po metru kubnom bez PDV.

Ostvarena cijena u maloprodaji (prodaja na panju lokalnom stanovništvu do deset metara kubnih) iznosila je 43,45 KM po kubnom metru bez PDV.Izvor: Srpskainfo
Foto: Arhiva