Nije slučajno Hrvatska izabrala baš Trgovsku goru (VIDEO)


09.07.2024 10:27


Od sedam potencijalnih lokacija za odlaganje nukleranog otpada Hrvatska je izabrala baš Trgovsku goru. Slučajno ili ne na tom prostoru, živi većinsko srpsko stanovništvo, zaključuje profesor Pašalić. Potencijalno skladištenje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori prvo će ugroziti vodu, na udaru bi se našla izvorišta i podzemni tokovi, kojih je na ovom području mnogo, objašnjava profesor Stevo Pašalić.

“Novi Grad se snabdjeva sa jednog izvorišta Mlakve i tu je najveća bojazan da li će to izvorište biti u opasnosti, jer to je pijaća voda i inače nije dobro zagađivati vodu i koja nije čista, jer vodu je najteže štititi.”, naveo je Pašalić.

Oko osam miliona ljudi duž sliva rijeke Save moglo bi se naći u opasnosti, ukoliko Hrvatska krene da skladišti radioaktivni otpad na Trgovskoj gori, upozorio je univerzitetski profesor Stevo Pašalić gostujući u rubrici “Bez uvijanja” BN televizije.

Podzemne vode ne poznaju granice i ako se zagade posljedice će biti dalekosežne, upozorava.

“Ako se na ovoj lokaciji vode zagađuju raznim otpadima, teško je to zaustaviti nizvodno. Sliv Save je ovdje ključan, koji se završava na ušću Save u Dunavu kod Beograda, a to je pola bivše Jugoslavije sliv u kome živi oko 8.000.000 ljudi. Jedan stručnjak kaže taj otrov ode do ušća Save u Dunav.”, objašnjava Pašalić.

Uprkos činjenici da se u blizini planiranog odlagališta radioaktivnog otpada nalaze zaštićena područja, rijeka Una i Park prirode, Hrvatska ne odustaje od svojih namjera, a ako ih sprovede u djelo, Pašalić smatra da će se ugasiti život na tom području.

“To će imati loš uticaj na geografsko porijeklo šta god je s tih prostora to će se osjetiti makar ne bilo bilo kakvih štetnih uticaja i na kraju na stanovništvo nema više motiva za naseljavanje tih prostora ionako su nenaseljeni.”

Od sedam potencijalnih lokacija za odlaganje nukleranog otpada Hrvatska je izabrala baš Trgovsku goru. Slučajno ili ne na tom prostoru, živi većinsko srpsko stanovništvo, zaključuje profesor Pašalić.Izvor: BN
Foto: BN