Materijal naglo poskupio, a i sve manje radnika


04.07.2022 10:51


Građevinski sektor se u posljednje vrijeme suočava sa brojnim izazovima, poput cijena repromaterijala koje su skočile za nevjerovatnih 100 posto, preko nedostatka radne snage, pa sve do određenih zakonskih barijera.Sve je to bio povod da privredne komore Federacije BiH i Republike Srpske, odnosno predstavnici granskih udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala, organizuju protekle sedmice sastanak.

Na sastanku je bilo govora o situaciji u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala, posljedicama kontinuiranog poskupljenja energenata, repromaterijala, sirovina, nedostatku radne snage i njihovom uticaju na ovaj sektor.

-Prije svega, bilo je riječi o stalnom poskupljenju građevinskog materijala, što u konačnici ima veliki uticaj na sektor građevinarstva. Stoga je na sastanku bilo govora o izmjeni određenih dijelova Zakona o javnim nabavkama kako bi se omogućilo ugovornim stranama da prave anekse ugovora u vanrednim situacijama.

Naime, kada repromaterijali poskupe u tolikom iznosu da u potpunosti mijenjaju ukupnu količinu izvođenja i cijene radova, onda su potrebne izmjene zakona da bi ugovorne strane u potpunosti u skladu sa zakonom mogle da naprave aneks ugovora, uključujući parametre koji se tiču izmjene cijena, pojasnio je Jašarspahić.

Dodao je da je građevinarstvo opterećeno naglim promjenama cijena repromaterijala, pogotovo uvoznih, cijene su skočile 100 posto, a problem predstavljaju i rokovi dopremanja.Izvor: Oslobodjenje
Foto: Oslobodjenje