Šest meseci napajali računar pomoću algi


19.05.2022 14:17


Inženjeri sa Univerziteta Kembridž napajali su računar više od šest meseci koristeći isključivo energiju dobijenu od modrozelenih algi. Plavo-zelene alge zatvorene u malom kontejneru napajale su računar šest meseci.Slični fotosintetički generatori energije mogli bi jeftino da pokrenu niz malih uređaja u narednim godinama, bez potrebe za retkim i neodrživim materijalima koji se koriste u baterijama.

Kristofer Hau sa Univerziteta u Kembridžu i njegove kolege napravili su malo kućište veličine AA baterije od aluminijuma i providne plastike. Unutra su postavili koloniju vrste cijanobakterija pod nazivom Sinechocistis sp. PCC 6803 – opšte poznate kao “plavo-zelene alge“ – koje proizvode kiseonik fotosintezom kada su izložene sunčevoj svetlosti.

 

Uređaj je postavljen na prozorsku dasku u kući člana tima Paola Bombellija tokom pandemije kovida 2021. godine i tamo je ostao od februara do avgusta. Obezbeđivao je kontinuiranu struju preko svoje anode i katode koje su pokretale Arm mikroprocesor odnosno računar.


Računar je radio u ciklusima od 45 minuta izračunavanja zbira uzastopnih celih brojeva da bi simulirao računarsko opterećenje, za koje je bilo potrebno 0,3 mikrovata snage i 15 minuta u stanju pripravnosti, što je zahtevalo 0,24 mikrovata. Sam računar je merio trenutni izlaz uređaja i ovi podaci su uskladišteni u oblaku da bi ih istraživači analizirali piše NewScientist.

 

Tokom šest meseci eksperimenta nije bilo prekida napajanja, a u šest meseci od njegovog završetka cijanobakterije su nastavile da proizvode struju.

 

Hau kaže da postoje dve potencijalne ideje o izvoru moći. Ili same cijanobakterije proizvode elektrone, što stvara struju, ili stvaraju uslove u kojima je aluminijumska anoda u posudi korodirana u hemijskoj reakciji koja proizvodi elektrone. Pošto je eksperiment protekao bez ikakvog značajnog degradiranja anode, istraživači veruju da cijanobakterije proizvode najveći deo struje.

 

Ima još dosta toga da se uradi na ovom “frontu”. Ali to bi moglo da funkcioniše u ruralnim oblastima zemalja sa niskim i srednjim prihodima, na primer, u aplikacijama gde bi mala količina energije mogla biti veoma korisna, kao što su senzori životne sredine ili punjenje mobilnog telefona.

 

Cijanobakterije stvaraju sopstvenu hranu tokom fotosinteze, a uređaj čak može da nastavi da proizvodi snagu tokom perioda mraka, za šta istraživači veruju da je moguće jer cijanobakterije nastavljaju da prerađuju višak hrane.Istraživači su eksperimentisali sa stvaranjem sličnog kućišta od praznih plastičnih boca i veruju da bi efikasni uređaji mogli da se proizvedu veoma jeftino, uz komercijalnu primenu u roku od pet godina. Takođe su pronašli vrste algi koje stvaraju veće struje.Izvor: Zanimljivosti
Foto: Kambridge