Sebiji Izetbegović oduzimaju zvanje redovne profesorice


29.03.2023 12:04


Direktorici KCUS-a Sebiji Izetbegović nakon poništenja zvanja magistra, po svemu sudeći biće oduzeto i zvanje redovne profesorice na Medicinskom fakultetu univerziteta u Sarajevu.Kako saznaje portal "Avaza", Senat UNSA-e je predložio da se van snage stavi odluka od 29. januara 2014. godine o izboru dr. Sebije Izetbegović u zvanje redovne profesorice za predmet Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.- Imajući u vidu da se donošenjem Rješenja rektora Univerziteta u Sarajevu od 09. marta 2023. godine poništava upis imenovane u Matičnu knjigu magistranata, koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta, odnosno naučni stepen magistra nauka, a vezujući se za uvjete za izbor u naučnonastavna zvanja na Univerzitetu prema propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme kada je imenovana birana u ista, utvrđuje se da imenovana ne ispunjava prethodno opisane uvjete koji su bili propisani za izbor u naučnonastavna zvanja na Univerzitetu u Sarajevu - navodi se u obrazloženju odluke u koje je portal "Avaza" imao uvid.  Ova odluka stupiće na snagu danom donošenja.
Izvor: Avaz
Foto: N1