Pale tužbe zbog rudnika kod Prijedora


14.07.2023 11:09


Centar za zaštitu životne sredine saopštio je da su danas Okružnom sudu u Banjaluci podnesne dvije tužbe protiv odluka Vlade Republike Srpske kojima se odlučuje o koncesijama na području Grada Prijedora. Tužbe su podnesene protiv Rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu „Bukova kosa“ i protiv Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju uglja na lokalitetu „Bistrica“ kod Prijedora.

"Tužbe su bazirane na skoro identičnim navodima, i to nepostojanja važećeg Dokumenta o politici dodjele koncesija u Republici Srpskoj, a koji je temeljan za legitimnu dodjelu koncesija i raspolaganja javnim dobrima, a koji usvaja Narodna skupština Republike Srpske. Pored toga, razlog tužbe u vezi projekta na Bukovoj kosi jeste i postojanje sudskog postupka protiv ranije odluke Vlade u vezi istog projekta, a koji postupak još uvijek traje", saopšteno je iz Centra za zaštitu životne sredine.

Inače, Dokument o politici zadnji put donesen je 2006. godine na period od tri godine i kao takav davno je prestao da važi, a novi nije donesen ni nakon 17 godina.

"Stoga, Vlada Republike Srpske nije imala zakonsko uporište za donošenje spornih odluka, a koje je uprkos tome donijela sa ciljem dodjele koncesija na lokalitetima “Bukova kosa” i “Bistrica”. Zajedno sa mještanima koji se protive kontroverznim projektima, ranije je održana i konferencija za medije", stoji u saopštenju.

Redžib Skomorac, pravni savjetnik u Centru za životnu sredinu, kaže da je u tužbama istaknut i poseban zahtjev za odlaganje izvršenja obje odluke Vlade, čime bi se po sili zakona naložilo suspendovanje daljih postupanja vlasti, a kojima bi se eventualno legalizovalo stanje na terenu, što je ozbiljan izvor pravne nesigurnosti.

Nadamo se uvažavanju tog zahtjeva, jer bi odluka nadležnog suda svakako bila cjelishodna i sa zaključcima Skupštine grada Prijedora usvojenih na posebnoj sjednici, a kojim se primarno zahtjeva privremena obustava svih radnji koji se tiču oba projekta – izjavio je Skomorac.

Kako koncesije nisu bile predviđene u Dokumentu o politici iz 2006. godine, niti u Prostornom planu Grada Prijedora 2008-2018, to je, kako se navodi u saopštenju, praktički pokazatelj da se u zadnjih 15 godina koncesije neplanski i nelegitimno dodjeljuju investitorima, ne uzimajući u obzir stavove mještana koji žive na tim prostorima.

"Na ovaj način, stavljajući lične interese pojedinaca ispred interesa lokalnih zajednica, vlasti praktično samoinicijativne ponude privatnika stavljaju ispred legitimne koncesione politike koja bi eventualno bila od koristi za sve građane", poručuju iz Centra.

Ratko Pilipović, pravnik u Centru za životnu sredinu, podsjeća da su obje odluke Vlade donesene po inicijativama investitora ‘Drvo-export’ d.o.o. iz Teslića.

"Riječ je kompaniji koja je već kompromitovana usljed ranijeg poslovanja koje je trenutno predmet istražnih organa. Usljed toga, mještani pomenutih mjesnih zajednica su s pravom zabrinuti, međutim još uvijek očekuju adekvatno i hitnije postupanje nadležnih organa i zaštitu svojih prava", izjavio je Pilipović.

O zahtjevu za odlaganje izvršenja osporenih odluka Vlade, sud bi trebao da odluči posebnim rješenjem u skraćenom postupku, tj. prije donošenja konačnih presuda u ovim postupcima koji imaju potencijal da koncesionu politiku vlasti u RS vrati u zakonske okvire.Izvor: BN
Foto: BN